Poldrut logo

Hurtownia Elektryczna

Oferta

Oferta > 

Kable i przewody > 

BiTSAT® 757

Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów wielkiej częstotliwości w instalacjach telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej. Kable posiadają ekran o współczynniku krycia oplotu min. 77 % zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012, zapewniający wysoki poziom ekranowania (klasa A wg normy PN-EN 50117-2-4). Kable o białej powłoce są przeznaczone do układania wewnątrz budynków. Do instalacji zewnętrznych należy używać kabli o czarnej powłoce zewnętrznej odpornej na UV.

BiTSAT® 757

Opis produktu:

Kabel koncentryczny wielkiej częstotliwości pracujący w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 2400 MHz                                                                    

Przeznaczenie:

Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów wielkiej częstotliwości w instalacjach telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej. Kable posiadają ekran o współczynniku krycia oplotu min. 77 % zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012, zapewniający wysoki poziom ekranowania (klasa A wg normy PN-EN 50117-2-4). Kable o białej powłoce są przeznaczone do układania wewnątrz budynków. Do instalacji zewnętrznych należy używać kabli o czarnej powłoce zewnętrznej odpornej na UV.

Specyfikacja techniczna:

Podstawowe:

 • Rodzaj kabla: Kabel telekomunikacyjny
 • Rezystancja izolacji: 5 GΩxkm
 • Pojemność: 57 nF/km

Temperatura pracy:

 • Instalacja na stałe: -30℃ do 80℃
 • Instalacje ruchome: -10℃ do 50℃

Rezystancja żyły wewnętrznej: 20,41 Ω /km Rezystancja żyły zewnętrznej: 18,95 Ω /km Impedancja falowa: 75±3 Ω Prędkość propagacji NVP: 80% Tłumienność ekranowania dla częstotliwości (min.) - klasa A: 30 ÷1000 Mhz: 85 dB 1GHz ÷2,2 Ghz: 75 dB Tłumienność odbiciowa dla częstotliwości dB (min): 5÷1000 MHz: 23 1÷2,2 GHz: 21 Minimalny promień gięcia: w instalacjach wewnętrznych - 5 x Ø w instalacjach zewnętrznych - 10 x Ø

Warunki układania:

 • Kabel wnętrzowy
 • Zewnętrzny
 • Min. temperatura układania: -10℃

Odporność środowiskowa:

 • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
 • Odporność UV

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

 • Materiał żyły: żyły miedziane
 • Budowa żył roboczych: Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
 • Ekran: ekran oplotowy
 • Konstrukcja ośrodka: kabel jednożyłowy