Poldrut logo

Hurtownia Elektryczna

Oferta

Oferta > 

Aparatura modułowa i sterownicza > 

Rozłączniki główne (izolacyjne)

Rozłącznik izolacyjny (ang. switch-disconnector[1]) - łącznik elektryczny (rozłącznik) spełniający jednocześnie dwie funkcje:

Pamiętać należy że pojęcie bezpiecznej przerwy izolacyjnej funkcjonuje w przypadku urządzeń SN i WN, a nie jest wymagane przy urządzeniach niskiego napięcia. Pozycja dźwigni rozłącznika izolacyjnego informuje jednoznacznie o jego załączeniu bądź rozłączeniu, umożliwiając bezpieczną pracę.

Aparat spełniający powyższe wymagania według normy IEC/EN 60947-3 ma naniesioną na obudowę przytoczoną normę oraz oznakowany jest odpowiednim symbolem. Tylko takie kryteria uprawniają producenta do określenia swojego aparatu jako rozłącznik izolacyjny.

Rozłączniki główne (izolacyjne)