Poldrut logo

Hurtownia Elektryczna

Oferta

Oferta > 

Aparatura modułowa i sterownicza > 

Wyłączniki różnicowoprądowe EATON

Wyłącznik różnicowoprądowy (nazwy potoczne, lecz niepoprawne wyłącznik przeciwporażeniowyróżnicówka,bezpiecznik różnicowoprądowy, czasami używany angielski skrót RCD – residual current device) – zabezpieczenie elektryczne, urządzenie, które rozłącza obwód, gdy wykryje, że prąd elektryczny wypływający z obwodu nie jest równy prądowi wpływającemu. Służące do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim, jak i bezpośrednim ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym wywołanie pożaru.

Wyłączniki różnicowoprądowe EATON

Pokaż więcej produktów